Η εταιρία DIMMETAL έχει στο ενεργητικό της ένα πλήθος από έργα που αφορούν τόσο σε ιδιωτικές κατοικίες όσο και σε επαγγελματικά κτίρια. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ενδεικτικά μερικά από τα έργα αυτά.