Η DIMMETAL λαμβάνοντας υπ'όψιν την έντονη ανάγκη του  πλανήτη μας και του περιβάλλοντος για προστασία, διατηρεί ενεργή δράση με υπευθυνότητα χρησιμοποιώντας στις κατασκευές της προϊόντα τα οποία είναι ανακυκλώσιμα. Το αλουμίνιο, το οποίο είναι και το κύριο προϊόν που χρησιμοποιείται, είναι ανακυκλώσιμο και η επαναχρησιμοποίησή του εξοικονομεί περίπου το 95% της ενέργειας που χρειάζεται για την παραγωγή του από πρώτες ύλες. Ως κύριο μέλημα των στελεχών της εταιρίας μας είναι να ενημερώνει τους πελάτες της για όλα τα θέματα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς επίσης και για τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα της, δίνοντα σαφή παραδείγματα εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων στα κουφώματα.

Παρακάτω δίνονται ορισμένα παραδείγματα της δικής σας συμβολής στην εκστρατεία αυτή:

 

Ανακύκλωση

Η ανακύκλωση είναι ένας τρόπος ώστε να καταναλώνουμε πολύ λιγότερη ενέργεια από αυτή που θα χρειαζόταν να δαπανηθεί για να κατασκευαστούν καινούργια προϊόντα (χαρτί, γυαλί, κουτάκια και μπουκάλια αλουμινίου κ.α).

Αλουμίνιο το ανακυκλώσιμο μέταλλο

Για τις κατασκευές σας είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε ανακυκλώσιμα υλικά, όπως το αλουμίνιο. Το αλουμίνιο εκτός των ιδιαίτερων ηχομονωτικών και θερμομονωτικών δυνατοτήτων που προσφέρει στην οικοδομική του χρήση, είναι προϊόν 100% ανακυκλώσιμο και φυσικά φιλικό στο περιβάλλον.

Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά

Τα παλαιά κουφώματα, λόγω της τεχνολογίας που ήταν τότε διαθέσιμη, χρειαζόντουσαν να καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια ώστε να διατηρήσουν το οίκημα στο οποίο είναι εγκατεστημένα στη σωστή θερμοκρασία, λόγου ότι υπάρχουν κενά από τα οποία η ενέργεια απορρέει έξω στην ατμόσφαιρα χωρίς να μπορεί να διατηρηθεί μέσα στο χώρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται συχνότερη η χρήση συστημάτων θέρμανσης τον χειμώνα και κλιματιστικών για το καλοκαίρι, ώστε να μπορεί να ισοσταθμιστεί και να διατηρηθεί η επιθυμητή θερμοκρασία στο χώρο. Κατά αυτό το τρόπο η κατανάλωση ενέργειας αλλά και χρημάτων είναι εντονότερη. Η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά κουφώματα με διπλά τζάμια, θα μείωσει της ανάγκες κατανάλωσης ενέργειας του χώρου σας έως και 30%.

Εξοικονόμηση χρημάτων μέσω αντικατάστασης θερμομονωτικών κουφωμάτων

Σε μια ιδιωτική κατοικία όπου τα κουφώματα (πόρτες, παράθυρα και μπαλκονόπορτες) είναι παλαιάς τεχνολογίας, χωρίς θερμοδιακοπή και με μονό τζάμι, υπολογίζεται να υπάρχει απώλεια θερμότητας 2.327 kcal/h που απορρέει από τα κουφώματα και αυτό μεταφράζεται σε 750 ευρώ ετησίως για θέρμανση, από τα οποία το 30% ή 216 ευρώ είναι θερμικές απώλειες από τα κουφώματα. Με την τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλά ενεργειακά τζάμια, θα υπάρξει απώλεια θερμότητας 460 kcal/h και θα χρειαστούν 542 ευρώ για θέρμανση το χειμώνα από τα οποία το 7,7% ή 42 ευρώ είναι θερμικές απώλειες από τα κουφώματα. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε 80% μείωση απωλειών θερμότητας και 25% οικονομία καυσίμου.