Η ποιότητα, η αξιοπιστία, η συνέπεια ο σεβασμός στην περιουσία των πελατών μας είναι μερικά από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την DIMMETAL - Δ. Μανέτας και αυτά είναι που μας εδραίωσαν στην ελληνική αγορά.

Η ανάθεση του έργου σας στην DIMMETAL - Δ. Μανέτας σας εξασφαλίζει,

 • Καθαρή και σαφή προσφορά για το έργο σας.
 • Δέσμευση μας με Ιδιωτικά Συμφωνητικά με την τελική τιμή – σειρά – τύπο κατασκευής – τεχνικά χαρακτηριστικά – τύπο τζαμιών – χρόνο παράδοσης, τρόπο πληρωμής
 • Εγγύηση 3 ετών και επιπλέον προεραιτική προέκταση εγγύησης με παροχή Service  κάθε 6 μήνες από την εταιρία μας.
 • Σύγχρονα Ενεργειακά Κουφώματα που πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).
 • Παροχή των απαραίτητων πιστοποιητικών για τη Σήμανση CE.

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πιστοποίηση όλων των διαδικασιών παραγωγής και τοποθέτησης των προϊόντων της  και φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που εξασφαλίζουν την άριστη ποιότητα των κατασκευών της σε επίπεδα κατασκευής και τοποθέτησης.

Τηρώντας τις πλέον σύγχρονες μεθόδους κατασκευής και συναρμολόγησης η Dimmetal - Δημήτριος Μανέτας έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001, το οποίο είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας.

Επίσης τα προϊόντα της εταιρείας μας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της σήμανσης CE.

 

 

certech 
CE mark   
expert-somfy

 

 

 

 


Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις κατασκευές είναι ανωτέρας ποιότητας. Η βαφή των προφίλ αλουμινίου είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την προδιαγραφή QUALICOAT, ενώ σε όλα τα προφίλ έχει εφαρμοστεί ειδική κατεργασία έτσι ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές SEASIDE CLASS (προσφέρει μεγαλύτερη προστασία από τη διάβρωση).

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 • Χρήση εξαρτημάτων από μη οξειδωμένα μέταλλα για μεγαλύτερη προστασία από τη διάβρωση..
 • Κατά την συναρμολόγηση των προφίλ γίνεται εφαρμογή στεγανωτικού, υλικού υψηλών προδιαγραφών στεγανότητας.
 • Tα ελαστικά παρεμβύσματα (λάστιχα) που χρησιμοποιούμε είναι από EPDM.
 • Δημιουργούμε οπές απορροής στις κάσσες και στα φύλλα των κουφωμάτων, έτσι ώστε να έχουμε σίγουρη απομάκρυνση των υδάτων.
 • Στα τζάμια χρησιμοποιούμε  τακάκια πολυαμιδίου και τα διάκενα μεταξύ τζαμιών και προφίλ πληρούνται με ελαστικά παρεμβύσματα (δεν υπάρχει καμία επαφή τζαμιού – αλουμινίου).
 • Στα ανοιγόμενα φύλλα γίνεται απαραίτητα στήριξη (τακάρισμα) του τζαμιού με 4 τακάκια πολυαμιδίου . Τακάρισμα γίνεται και στα φύλλα των συρόμενων. Με το σωστό τακάρισμα αποφεύγουμε φαινόμενα όπως το κρέμασμα των φύλλων.
 • Στα συρόμενα φύλλα χρησιμοποιούμε, ανάλογα με το βάρος τους, τα κατάλληλα ράουλα με 2 τουλάχιστον ρόδες.
 • Τα τζάμια έχουν ταινία διπλής επικόλλησης.
 • Πάντα γίνονται οι κατάλληλες στεγανοποιήσεις (φύλλου/μπινί και μπινί/τάπας) έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη υδαστοστεγανότητα και την ελάχιστη αεροπερατότητα.
 • Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται είναι από οίκους της Γερμανίας, της Ιταλίας και συνοδεύονται από τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις και εγγυήσεις.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Για την τοποθέτηση των κουφωμάτων χρησιμοποιούμε βίδες υψηλού γαλβανίσματος  και ανοξείδωτες.
 • Στην περίπτωση που τοποθετούνται ψευτόκασες αυτές  είναι γαλβανιζέ.
 • Οι αρμοί μεταξύ κουφώματος και τοίχου πληρούνται και στεγανοποιούνται με άριστης ποιότητας στεγανωτικά υλικά.
 • Στα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα μεταξύ της κατασκευής και του τοίχου ή μαρμαροποδιάς τοποθετείται ειδικό μονωτικό υλικό έτσι ώστε να αποφεύγονται οι θερμογέφυρες.
 • Μετά την ολοκλήρωση του έργου το συνεργείο τοποθέτησης που έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα ,κάνει επίδειξη του τρόπου λειτουργιάς των κατασκευών στον πελάτη. Στο τέλος απομακρύνονται όλα από τον χώρο τοποθέτησης και καθαρίζεται για να έρθει στην αρχική του κατάσταση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Όραμα της DIMMETAL είναι να παραμείνει πρότυπο μονάδας κατασκευής και τοποθέτησης κουφωμάτων αλουμινίου και σιδηροκατασκευών, διατηρώντας και βελτιώνοντας την εμπιστοσύνη των πελατών της.

Βασικοί Στόχοι της DIMMETAL είναι η συνεχής βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών της δια μέσου της χρήσης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, της βελτιστοποίησης των διεργασιών της, της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της και της συνεχούς βελτίωσης των σχέσεων με τους προμηθευτές της.

Οι Βασικοί Άξονες Στρατηγικής της Εταιρείας είναι:

 • Η κατασκευή προϊόντων κατόπιν αιτήματος πελατών με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που ζητούνται.
 • Η έγκαιρη παροχή των διαφόρων υπηρεσιών υποστήριξης προς τους πελάτες της.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της Εταιρείας.
 • Η παροχή όλων των απαιτουμένων πόρων έτσι ώστε το σύστημα ποιότητας να λειτουργεί αποτελεσματικά.

Η Διοίκηση έχει θέσει στόχους ποιότητας σε διάφορα επίπεδα. Οι βασικοί στόχοι που σχετίζονται με την διασφάλιση και την συνεχή βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος είναι:

 • Η συνεχής παρακολούθηση του συστήματος μέσω εντύπων και εσωτερικών επιθεωρήσεων για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών ή μη συμμορφώσεων.
 • Η δυνατότητα άμεσων επεμβάσεων για διορθώσεις ή βελτιώσεις σε περιπτώσεις λαθών.
 • Ο εντοπισμός των κρισίμων σημείων ελέγχου στο σύστημα για την πρόληψη λαθών.

Οι στόχοι ποιότητας που σχετίζονται με τα παραγόμενα προϊόντα είναι:

 • Η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση των μεθόδων αξιολόγησης, των ελέγχων ποιότητας και του σωστού προγραμματισμού.
 • Η αγορά εξοπλισμού ελέγχου νέας τεχνολογίας, προκειμένου να γίνεται συστηματικότερος έλεγχος ποιότητας των κατασκευαζόμενων προϊόντων.

Είναι ευθύνη όλων των στελεχών της εταιρείας η προώθηση της πολιτικής ποιότητας καθώς και η εξασφάλιση ότι η πολιτική αυτή είναι κατανοητή, εφαρμόζεται και διατηρείται. Όλο το προσωπικό, ανεξάρτητα θέσης, συνεισφέρει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας.

Οι προδιαγραφές και τα κριτήρια ποιότητας που εφαρμόζονται από την επιχείρηση καθώς και η συμμόρφωση στις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις της, διασφαλίζονται με την εφαρμογή κατάλληλου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του οποίου οι αρχές αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του προτύπου ΙSO 9001:2015.

Όλα τα θέματα ποιότητας αντιμετωπίζονται από το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας, με υπευθυνότητα και ανεξαρτησία, κατόπιν εκχώρησης της σχετικής αρμοδιότητας από την Ανώτατη Διοίκηση.

Το Σύστημα Ποιότητας της Εταιρείας υποστηρίζεται από την πλήρη δέσμευση της Διοίκησης στα ιδανικά της Ποιότητας και στην όσο το δυνατόν πληρέστερη ικανοποίηση των αιτημάτων και των προσδοκιών των πελατών για την ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Γενικός Διευθυντής
Δημήτριος Παν. Μανέτας