Η εταιρία αναλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση ειδικών μεταλλικών κατασκευών.